Värdegrundsfabriken

 

Varmt välkomna till Värdegrundsfabriken!

Anders Lundin VD

Rekommendationer, följ länken: http://värdegrundsfabriken.se/kunder/referenser/

 

anders-lundin-talarforum-srgb-hires-003

Med mogen blick läser vi erfaret av er grupp och hittar hur ni blir starkare tillsammans. Tillsammans hittar vi den springande punkten, problemet eller möjligheten och identifierar vad ni behöver mer eller mindre av för att helheten ska bli funktionell. Vi ger er redskap för att fortsätta i rätt riktning och kunna leva upp till era kundlöften. Varför gör vi som vi gör? Värdegrundsfabriken gör “verkstad” av era värderingar!

Vår specialitet är kommunikation i alla dess former. Med gedigen erfarenhet från lagidrott har vi kompetens att få med hela gruppen och få den att gå åt samma håll. Men vi vet också vikten av att lyfta individen för att gynna gruppen och att med rätt kombination skapas framgång!

Människor skapar kulturer, medvetet eller omedvetet. Kulturer är avtryck av människors värderingar. Vi hjälper er att skapa styrande och trovärdiga värderingar som leder till hållbara resultat! Många jobbar med VAD, Värdegrundsfabriken jobbar med HUR och VARFÖR, genom att utmana och ställa frågor. Det är bra att planera, analysera och diskutera men HUR går ni vidare? Vad blir ert första steg i morgon? Vi hjälper er att skapa och leva processen – att gå från ord till handling och forma en kultur som håller över tid.

Vi drivs av känslan att livet är för kort för att inte göra något som är meningsfullt. Vare sig det gäller organisationsutveckling, individuellt stöd eller föreläsningar är vårt syfte att skapa nöjdare kunder, medarbetare och bättre resultat! Vi skapar ett framgångsrecept, sätter vårt signum, skräddarsytt för att just er organisation ska prestera på högsta nivå.

 

Fler rekommendationer: följ länken: https://www.facebook.com/pg/Vardegrundsfabriken/reviews/