Utbildning och föreläsning

Syftet med all verksamhet är att skickliggöra och utveckla personalen för att få nöjdare kunder och bättre resultat. Människor som mår bra, presterar bra.

Värdegrundsfabriken erbjuder:

1. Organisationsutveckling
    Ledningsgrupper, team- och ledarutveckling

2. Coachning
    Ledare och medarbetare

3. Föreläsning
    Exempel på föreläsningsämnen:

Tänk om samarbete inte är ett alternativ utan en förutsättning
att skickliggöra varandra på riktigt.

-Tillitsfulla organisationer presterar bättre!
En sammanställning av olika forskare inom tillit och medkänsla.

– Det är bara när vi reflekterar som vi utvecklas.
Hur skapar vi vardagsreflektionen enkelt?

– Att göra varandra bättre!
Hur får vi ett klimat där människor lyfter varandra?

– Modiga medarbetare presterar bättre!
Vad krävs för att skapa dem?

– Tro och hopp i en organisation.
Att skapa en gemensam framtid där vi upplever att vi vill vara och delta.

– Vi arbetar mål och värderingsstyrt, vi går inte bara till jobbet!
Ta fram kraften i att jobba långsiktigt med de grundläggande och viktigaste utmaningarna.https://www.youtube.com/watch?v=MRpxDcl-Y84&t=2s

– Vi är varandras omgivning.
Vad gör jag för att utveckla mina medarbetare? Hur gör jag min omgivning medveten om mina önskningar och behov?

– Vi styrs av våra förväntningar!
Att skapa medvetenhet om våra tankar för att möjliggöra utveckling. När vi säger JA men gör något annat.

– Skillnad mellan kunskap och kompetens!
När vi skickat alla chefer på kurs och det inte sker någon utveckling, vad gör vi då?

– Krismöte innan det är kris!
Att klargöra och tydliggöra vilka ramar som gäller.

– Hur möter jag människor som krånglar!
Att hantera olikheter.

– Bemötande som utvecklar!

– Från ord till handling!

All utbildning, föreläsning och teamutveckling skräddarsys utifrån era behov.